Είναι εύκολο
να είσαι ασφαλής!

Αποκτήστε τον εξωτερικό απινιδωτή σας

 

Δείτε τα προϊόντα μας

Ο νέος εξωτερικός απινιδωτής CardiAid από την Cardia International Δανίας και κατασκευής Γερμανίας, αντιπροσωπεύει μια νέα γενιά ΑΕΑ. Όλα τα μοντέλα έχουν εγγύηση 6 ετών.

Μάθετε περισσότερα

Βήμα, βήμα

Οι Απινιδωτές μας ξεχωρίζουν για την ευκολία στη χρήση τους. Καθοδηγούν το χρήστη βήμα – βήμα με ένα συνδυασμό ηχητικών οδηγιών, εικόνων και φωτεινών ενδείξεων για αποτελεσματικότερη χρήση.

Δείτε πόσο εύκολο είναι

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Καρδιοπροστασίας ανά χώρο με Απινιδωτές ΑΕΑ

Οι Καρδιοπροστατευμένοι χώροι με ΑΕΑ είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί, εσωτερικοί ή εξωτερικοί που διαθέτουν όλα τα απαραίτητα μέσα για να βοηθήσουν τα θύματα μιας Αιφνίδιας Καρδιακής Ανακοπής (ΑΚΑ)

Δείτε παραδείγματα εφαρμογών

Με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, ο συντελεστής ΦΠΑ στην αγορά των Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών μειώθηκε από το 24% στο 6%.


Ας συζητήσουμε πώς οι Aπινιδωτές θα έρθουν και στον δικό σας χώρο