Συντήρηση ΑΕΑ

Συντήρηση Απινιδωτή

Με την υπηρεσία συντήρησης ο καρδιοπροστατευμένος χώρος σας είναι πάντα έτοιμος για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ελαχιστοποιώντας παράλληλα την ευθύνη του κατόχου για έλεγχο των ημερομηνιών συντήρησης και αντικατάστασης των ανταλλακτικών.

Ο χρόνος και ο τόπος μιας αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής είναι απρόβλεπτος. Για το λόγο αυτό, ο Απινιδωτής πρέπει να είναι πάντα έτοιμος για χρήση.

Περιοδική Συντήρηση

Πραγματοποιείται απο πιστοποιημένο τεχνικό και περιλαμβάνει:

  • Αντικατάσταση κύριας μπαταρίας
  • Αντικατάσταση ηλεκτροδίων
  • Έλεγχος σύστηματος αυτοελέγχου ΑΕΑ
  • Εκκίνηση του ΑΕΑ και προσομοίωση
  • Ενημέρωση λογισμικού εάν είναι απαραίτητο σύμφωνα με το ERC (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης
  • Έλεγχος για τυχόν ζημιές
  • Παροχή πιστοποίησης συντήρησης για τα αρχεία σας

Χρήση ΑΕΑ και Αντικατάσταση Συσκευής

Σε περίπτωση χρήσης του εξωτερικού απινιδωτή, όλα τα δεδομένα συμβάντων (ECG) ανακαλούνται από τη συσκευή ΑΕΑ και παρέχονται στο ιατρικό προσωπικό, εφόσον αυτό ζητηθεί. Συσκευή αντικατάστασης δύναται να παρασχεθεί βάσει διαθεσιμότητας.


Επικοινωνήστε μαζί μας για προγραμματισμό συντήρησης