Πολιτική σχετικά με τα Cookies

Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 2020

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της εταιρείας με την επωνυμία Sublime Emporium International Trading MIKE (εφεξής «Sublime Medic» ή «Εταιρεία») και ειδικότερα στον ιστοσελίδα της Εταιρείας που λειτουργεί στον ιστότοπο https://www.sublimemedic.com  (εφεξής η «Ιστοσελίδα» ή «Ιστότοπος»).

Τί είναι τα Cookies;

Τα Cookies είναι αρχεία κειμένου (text files) που περιέχουν μικρές ποσότητες πληροφοριών που κατεβαίνουν στον υπολογιστή, κινητό ή άλλη συσκευή με την οποία συνδέεστε σε συγκεκριμένο ιστοχώρο. Τα Cookies αποστέλλονται πίσω στον ιστοχώρο από τον οποίο προήλθαν σε κάθε επόμενη επίσκεψή σας σε αυτό, ή σε άλλο ιστοχώρο που αναγνωρίζει το συγκεκριμένο Cookie.

Γιατί χρησιμοποιούμε Cookies;

Τα Cookies είναι ουσιώδους σημασίας για την λειτουργία του ιστοχώρου επειδή αναγνωρίζουν τις σελίδες τις οποίες επισκεφτήκατε προηγουμένως και τις λειτουργίες που εκτελέσατε σε αυτές. Ταυτόχρονα με τα Cookies που διατηρούν σε λειτουργία τον ιστοχώρο, τα Cookies χρησιμοποιούνται επίσης για να αναγνωρίζουμε τυχόν προβλήματα και περιοχές στις οποίες θα πρέπει να υπάρξει βελτίωση. Τέτοιου είδους αναλυτικά Cookies μας βοηθούν να κάνουμε καλύτερο τον ιστοχώρο μας και να αναγνωρίζουμε τα κανάλια μάρκετινγκ που παρουσιάζουν την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Τα Cookies που χρησιμοποιούμε

Ο παρακάτω Πίνακας περιλαμβάνει τα Cookies που χρησιμοποιούμε στον Ιστοσελίδα μας και το λόγο για τον οποίο χρησιμοποιείται το κάθε ένα από αυτά. Για κάποια Cookies δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας στη χρήση αυτών συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη  Ιστοσελίδα, ενώ για άλλα Cookies απαιτείται ειδική ενημέρωση και συγκατάθεσή σας. Γνωστοποιήσεις Cookies ανά τύπο και όχι ανά ταυτότητα:  Λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό αριθμό των Cookies που χρησιμοποιούνται μέσω των ιστότοπων, τα Cookies ομαδοποιούνται ανά κατηγορία (για παράδειγμα, «τα διαφημιστικά Cookies», «τα analytics Cookies»).  Έτσι οι γνωστοποιήσεις Cookies είναι πιο απλές και πιο σαφείς για να τις κατανοήσουν οι καταναλωτές.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Αυτός ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλους ιστότοπους. Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν ελέγχουμε τα cookies/τις τεχνολογίες παρακολούθησης άλλων ιστότοπων και η παρούσα Πολιτική Cookies δεν ισχύει σε αυτούς τους ιστότοπους.

Αλλαγές στην Πολιτική Cookies

Εάν η Πολιτική Cookies αλλάξει, η αναθεωρημένη πολιτική θα δημοσιευθεί σε αυτόν τον ιστότοπο. Η παρούσα Πολιτική Cookies ενημερώθηκε για τελευταία φορά την 17η Νοεμβρίου 2020.

ΠΙΝΑΚΑΣ: Τα είδη των Cookies που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Ιστοσελίδα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Πίνακας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το σκοπό(-ούς), τη λήξη και τους συνδέσμους για άρνηση των Cookies.

Είδη Cookies Πηγή  Σκοπός  Λήξη Μπλοκάρισμα
Cookies / τεχνολογία ιχνηλάτησης της Sublime Medic (Cookies του ιδιοκτήτη της Ιστοσελίδας)
Τεχνικώς Απαραίτητα Cookies (κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 5 του ν. 3471/2006) Sublime Medic Αυτά τα Cookies είναι απολύτως απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της Ιστοσελίδας. Μας επιτρέπουν να εγγυηθούμε την ασφάλεια και την αποτελεσματική μετάδοση της Ιστοσελίδας.

 

Tα Cookies που έχουμε εγκαταστήσει για το σκοπό αυτό διαγράφονται αυτόματα από τη συσκευή σας με το κλείσιμο του browser που χρησιμοποιήσατε κατά την πλοήγηση σας στην Ιστοσελίδα (έξοδος από την Ιστοσελίδα).

Δεν απαιτείται ειδική ενημέρωση και συγκατάθεση των επισκεπτών/ χρηστών της Ιστοσελίδας αναφορικά με τα εν λόγω Cookies.

Μπορείτε να επιλέξετε στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας εάν δέχεστε ή απορρίπτετε τα εν λόγω Cookies. Επειδή αυτές οι ρυθμίσεις διαφέρουν από φυλλομετρητή σε φυλλομετρητή, θα πρέπει να ανατρέξετε στο μενού του φυλλομετρητή σας για πρόσθετες πληροφορίες.
Cookies για την βελτίωση της Ιστοσελίδας (Performance Cookies) Sublime Medic Αυτά τα Cookies συνεισφέρουν στη βελτίωση της απόδοσης και της χρηστικότητας της Ιστοσελίδας. Μας επιτρέπουν για παράδειγμα να δούμε εάν ο φυλλομετρητής σας μπορεί να «τρέξει» τα μικρά προγράμματα της Ιστοσελίδας (τα λεγόμενα «scripts»), που εξασφαλίζουν πρόσθετες λειτουργίες στην Ιστοσελίδα. Τα Cookies που έχουμε εγκαταστήσει για τον σκοπό αυτό διαγράφονται αυτόματα από τη συσκευή σας μόλις κλείσετε τον φυλλομετρητή σας.

Δεν απαιτείται ειδική ενημέρωση και συγκατάθεση των επισκεπτών/ χρηστών της Ιστοσελίδας αναφορικά με τα εν λόγω Cookies.

 

Μπορείτε να επιλέξετε στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας εάν δέχεστε ή απορρίπτετε τα εν λόγω Cookies. Επειδή αυτές οι ρυθμίσεις διαφέρουν από φυλλομετρητή σε φυλλομετρητή, θα πρέπει να ανατρέξετε στο μενού του φυλλομετρητή σας για πρόσθετες πληροφορίες.
Cookies / τεχνολογίες ιχνηλάτησης παρόχων υπηρεσιών της Sublime Medic και άλλων εταιρειών (cookies τρίτων)
Cookies και τεχνολογίες ανάλυσης Google Analytics Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης της Ιστοσελίδας από τους επισκέπτες/ χρήστες. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να συντάξουμε εκθέσεις και να βελτιώσουμε την Ιστοσελίδα. Τα εν λόγω Cookies συλλέγουν πληροφορίες σε ανώνυμη μορφή. Κάποια από τα Cookies που εγκαταστήσαμε για τον σκοπό αυτό διαγράφονται αυτόματα όταν πραγματοποιήσετε διαγραφή των δεδομένων που αποθηκεύονται στην μνήμη «cache» του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή. Μπορείτε να επιλέξετε στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας εάν δέχεστε ή απορρίπτετε τα εν λόγω Cookies. Επειδή αυτές οι ρυθμίσεις διαφέρουν από φυλλομετρητή σε φυλλομετρητή, θα πρέπει να ανατρέξετε στο μενού του φυλλομετρητή σας για πρόσθετες πληροφορίες.
Cookies και τεχνολογίες ανάλυσης Google Remarketing Αυτά τα Cookies συλλέγουν πληροφορίες για την εκτέλεση των διαφημίσεων ή την παρακολούθηση της επιτυχίας τους. Κάποια από τα Cookies που εγκαταστήσαμε για τον σκοπό αυτό διαγράφονται αυτόματα όταν πραγματοποιήσετε διαγραφή των δεδομένων που αποθηκεύονται στην μνήμη «cache» του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή.Απαιτείται ειδική ενημέρωση και συγκατάθεση των επισκεπτών/ χρηστών της Ιστοσελίδας αναφορικά με τα εν λόγω Cookies. Μπορείτε να επιλέξετε στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας εάν δέχεστε ή απορρίπτετε τα εν λόγω Cookies. Επειδή αυτές οι ρυθμίσεις διαφέρουν από φυλλομετρητή σε φυλλομετρητή, θα πρέπει να ανατρέξετε στο μενού του φυλλομετρητή σας.

Ασφάλεια Πληροφοριών

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας είναι για μας απόλυτη δέσμευση. Για να το πετύχουμε αυτό, εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση και επάρκεια των οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως:

-Πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer): Το Πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer)  που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα μας, είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλοιωθεί  κατά την μεταφορά.

Σε κάθε περίπτωση λαμβάνουμε εύλογα μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια, η παράνομη χρήση ή προσαρμογή των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε σε εμάς μέσω της Ιστοσελίδας. Ωστόσο, θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι καμία μετάδοση μέσω Διαδικτύου δεν είναι 100% ασφαλής ή χωρίς σφάλματα. Έχουμε θεσπίσει συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να ελέγχουμε ότι οι εσωτερικές διαδικασίες ικανοποιούν τα υψηλά πρότυπα που προβλέπονται από την Πολιτική μας.  Ο παρών δικτυακός τόπος διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των δεδομένων σας. Παρόλο που η εταιρεία «GoDaddy»[1] (η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται και στην οποία είναι εγκατεστημένα ο(οι) διακομιστής(-ές) που καθιστά(-ούν) διαθέσιμη την Ιστοσελίδα, καθώς και οι βάσεις δεδομένων στις οποίες αποθηκεύονται τα δεδομένα σας) χρησιμοποιεί κάθε μέσο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/ χρηστών της Ιστοσελίδας, η Sublime Medic δεν μπορεί να εγγυηθεί για την πλήρη ασφάλεια από άτομα που μπορεί να προσπαθήσουν να καταστρατηγήσουν τα μέτρα ασφάλειας ή να παρεμποδίσουν τη μεταφορά πληροφοριών μέσω διαδικτύου.

Σύνδεσμος προς άλλους δικτυακούς τόπους

Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει παραπομπές ή συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από την Sublime Medic και για τους οποίους η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Cookies δεν ισχύει. Σημειώστε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επίσκεψή σας στους άλλους διαδικτυακούς τόπους.

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκειται επίσης στους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της Εταιρείας μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Cookies:

Sublime Emporium International Trading
Στοιχεία επικοινωνίας
e-mail: info@sublimemedic.shop
Τηλ.: +30 211821118

[1] https://www.godaddy.com/

info@sublimemedic.com
(+30) 211 1821 118