Τεχνικά Χαρακτηριστικά

CardiAid CT0207RS/CT0207RF

Συσκευή Απινίδωσης
Τρόπος λειτουργίας: Ημιαυτόματος (Λειτουργία με ένα πλήκτρο) στο CT0207RS, πλήρως αυτόματος στο CT0207RF.
Κυματομορφή: Διφασική, με έλεγχο ρεύματος.
Παρεχόμενη ενέργεια: Προσαρμοζεται στην αντίσταση του ασθενούς, προγραμματιζόμενη (εργοστασιακή ρύθμιση).
Παρεχόμενη ενέργεια στα 50 Ω (Λειτουργία ενηλίκων). Χαμηλή ενέργεια 170J ± 15%.
Υψηλή ενέργεια 270J ± 15%.
Παρεχόμενη ενέργεια στα 50 Ω (Παιδιατρική λειτουργία): Χαμηλή ενέργεια 50J ± 15%.
Υψηλή ενέργεια 75J ± 15%.
Ακολουθία σοκ: Σταθερή ή κλιμακωτή, προγραμματιζόμενη (εργοστασιακή ρύθμιση).
Διάρκεια φόρτισης: 10* έως 15* δεύτερα.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ (ΗΚΓ)
Διάρκεια ανάλυσης: < 10* δεύτερα.
Παραγωγή: II
Όριο ασυστολίας: <0,160 mV
Ειδικότητα NSR / Ασυστολίας*: >95**
Ευαισθησία VF / pVT*: >90**
Αντίδραση σε εμφυτευμένο βηματοδότη: Ο κανονικός ρυθμός του καρδιακού βηματοδότη δεν ανιχνεύεται ως απινιδωτικός.
Ανίχνευση κίνησης: Ελέγχει την ποιότητα του σήματος και παρέχει ακουστική προειδοποίηση κατά την κίνηση του ασθενούς.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Στοιχεία λειτουργίας: i) Αυτόματη ενεργοποίηση όταν ανοίγει το κάλυμμα,
ii) Λειτουργία με ένα πλήκτρο για το CT0207RS, πλήρως αυτόματη λειτουργία για το CT0207RF
iii) πλήκτρο πληροφοριών.
Λειτουργία πληροφοριών Ανακοίνωση του χρόνου που πέρασε και του αριθμού των σοκ από την ενεργοποίηση της συσκευής όταν έχει πιεστεί το πλήκτρο πληροφοριών.
Στοιχεία ένδειξης: Σύμβολα ένδειξης κατάστασης συσκευής (σύμβολο OK, σύμβολο μπαταρίας, συμβόλαιο επισκευής για αποτέλεσμα αυτο-αξιολόγησης).
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ
Ηλικιακό εύρος εφαρμογής: Ηλεκτρόδια ενηλίκων για ασθενείς: άνω των 8 ετών / >25 kg. Παιδιατρικά ηλεκτρόδια για ασθενείς 1-8 ετών /
Κατάσταση παράδοσης: Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια μιας χρήσης, έτοιμα προς χρήση, σφραγισμένα και συσκευασμένα με βύσμα στο εξωτερικό της συσκευασίας.
Πόλωση: Χωρίς πόλωση (Ανταλλαγή αποδεκτή).
Ενεργή επιφάνεια: 166cm2 (ενήλικες), 86cm2 (παιδιατρικά).
Μήκος καλωδίου: 130 cm
Διάρκεια ζωής : Ενήλικες : 30 μήνες από την ημερομηνία κατασκευής.
Παιδιατρικά : 15 (μήνες από την ημερομηνία κατασκευής
Διαχείριση Δεδομένων
Καταγραφή Συμβάντων: Αυτόματη καταγραφή δεδομένων ΗΚΓ και συμβάντων στην εσωτερική μνήμη έως 4 εγγραφών συνολικής διάρκειας 2 ωρών και 50 λεπτών.
Μεταφορά δεδομένων: Bluetooth (μόνο για τον παροχέα υπηρεσιών).
Έλεγχος συμβάντων και προγραμματισμός συσκευών: Μέσω σύνδεσης bluetooth στον υπολογιστή και του λογισμικού Cardiaid Monitor (μόνο για τους εξουσιοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών).
Έλεγχος Λειτουργίας της Συσκευής
Προγραμματισμός: Αυτόματος : καθημερινός, μηνιαίος και όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
Χρονισμός: Προγραμματιζόμενος (εργοστασιακές ρυθμίσεις).
Πεδίο εφαρμογής : Μπαταρία, ηλεκτρονικά, λογισμικό, φόρτιση.
Πηγή Ενέργειας
Τύπος: Αλκαλική.
Χωρητικότητα (αριθμός σοκ*, **): Μέχρι 210 σοκ.
Χωρητικότητα παρακολούθησης*, ***: Μέχρι 20 ώρες.
Χρόνος σε κατάσταση αναμονής*: 30 μήνες.
Συνθήκες Περιβάλλοντος
Συνθήκες Λειτουργίας: i) Θερμοκρασία: +5˚C έως +55˚C
ii) Υγρασία: 0-95%
iii) Πίεση αέρα: 572-1060h/PA
Μεταφορά και Αποθήκευση:: i) Θερμοκρασία: +5˚C έως +55˚C
ii) Θερμοκρασία: -20˚C έως +70˚C (2 εβδομάδες μέγιστη διάρκεια, χωρίς μπαταρία και ηλεκτρόδια)
ii) Υγρασία: 0-95%
iii) Πίεση αέρα: 500-1060h/PA
Πρότυπα
Κατηγορία συσκευής : IIb (93/42/EEC)
Πρωτόκολλο ανάνηψης: ERC, ILCOR 2015
Κανόνες: EN 60601-2-4:3rd edition, rare use,
EMC: DIN EN 60601-1-2:2007-12
Ελεύθερη πτώση: IEC 601-1:1988+A1: 1991+A2:1995
Κατηγορία προστασίας : IEC 529: IP55 (Προστασία από σκόνη και νερό)
Διαστάσεις και Βάρος
Διαστάσεις μήκος x πλάτος x ύψος (σε mm): 301 x 304 x 112mm
Βάρος με μπαταρία και ηλεκτρόδια : 3,1 kg

* Τα δεδομένα έχουν ληφθή στις ακόλουθες συνθήκες : Σε θερμοκρασία 20˚C με νέες πλήρως φορτισμένες μπαταρίες. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν και εξαρτώνται από την αποθήκευση και τις συνθήκες περιβαλλοντος, τη συχνότητα χρήσης, τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

** Ο αλγόριθμος και το ηλεκτρονικό κύκλωμα του CardiAid CT0207 AED προσφέρουν τον βέλτιστο συνδυασμό ευαισθησίας και ακριβείας. (Δημοσιεύθηκε στην “Αυτοματοποιημένη ανάλυση ηλεκτρικών σημάτων του ανθρώπινου σώματος για την ανίχνευση απειλητικών για τη ζωή καρδιακών ανωμαλιών”, Igor Tchudovski, Mensch και Buch Verlag, ISBN 3-89820-984-9, Pg 141).

Η Cardia International, κατά την κρίση της, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα εξαρτήματα της συσκευής.

Η Cardia International και η Sublime Medic δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε λανθασμένη ορθογραφία ή/και γραφή σε οποιαδήποτε και όλα τα διδακτικά και πληροφοριακά δεδομένα, έγγραφα, εικόνες που δίνονται παραπάνω και μπορεί να προκύψουν άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, δευτερογενείς νομικές ή ποινικές απώλειες ή ζημίες από αυτούς.


Ας συζητήσουμε πώς οι απινιδωτές της CardiAid θα έρθουν και στον δικό σας χώρο