Νομοθεσία & Πιστοποιήσεις

Νομοθεσία

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΘΕΜΑ: « Κανόνες Χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή ή Απινιδιστή σε Δημόσιους Χώρους. »
ΣΧΕΤ: 1. Η αριθμ. 1409/6.6.2007 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

Πατήστε εδώ για να δείτε την σχετική Εγκύκλιο

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Αριθμ. Υ4α/οικ. 15576
Κανόνες οργάνωσης συστήματος Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΑ)

Πατήστε εδώ για να δείτε την σχετική νομοθεσία

Κυπριακή Δημοκρατία

Περί Εγκατάστασης και Χρήσης Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών Νόμος του 2008 (Ν. 110(I)/2008)

Πατήστε εδώ για να δείτε την σχετική νομοθεσία

Πιστοποιήσεις

EC Type Examination Cert

Declaration of Conformity

Assessment Report

ISO 13485:2016

IP55


Ας συζητήσουμε πώς οι απινιδωτές της CardiAid θα έρθουν και στον δικό σας χώρο